خدمات پشتیبانی


از طریق بخش پشتیبانی می توانید مستقیما با تیم پشتیبانی و تیم فنی صحبت کنید و مشکلات و سوالات تان را در رابطه نحوه کار با پنل مدیریت و یا نمایش سایت مطرح نمایید.

از طریق بخش پشتیبانی می توانید مستقیما با تیم پشتیبانی و تیم فنی صحبت کنید و مشکلات و سوالات تان را در رابطه نحوه کار با پنل مدیریت و یا نمایش سایت مطرح نمایید. تمامی سوال ها و جواب ها همواره از طریق همین صفحه و در پنل مدیریت شما، در دسترس خواهد بود. محدوده زمانی پاسخگویی به درخواست ها معمولا 3 ساعت کاری و حداکثر 24 ساعت کاری خواهد بود.

 

در زیر بخش "پشتیبانی"، گزینه "نمایش صفحه ها" قرار داده شده است تا اگر تعداد درخواست های پشتیبانی شما از 10 عدد بیشتر شد، از طریق این گزینه بتوانید به درخواست های قبلی نیز دسترسی داشته باشید.